Napotki

Vadba je možna ob predhodnem plačilu izbranega tečaja. Na vadbo pridite točno, da se lahko pripravite na tečaj. Držite se izbranih terminov vadbe, za morebitno nujno odsotnost sporočite na telefonsko številko: +386 41-568-551 ali na elektronski naslov: info@mademoiselle.si.

Izostale ure se ne prenašajo v naslednji mesec. Izostale ure imate možnost nadomeščati v tekočem mesečnem urniku, če so termini razpoložljivi po predhodnem dogovoru. V primeru izostanka zaradi zdravstvenih težav lahko prinesete ure v naslednji mesec samo z predhodno predloženim zdravniškim potrdilom oz. bolniškim listom.

V garderobo in dvorano je dovoljen vstop samo vadečim osebam oziroma z dovoljenjem odgovorne osebe. Osebje studia lahko odkloni obisk naključni obiskovalki kot tudi tečajnici v času dejanske ali predvidene zasedenosti studia, ko imajo prednost redne tečajnice z rezerviranim in poravnanim terminom. Osebje studia lahko odkloni obisk vsaki osebi, tudi redni tečajnici in imetnici kartice, ki ne spoštuje hišnega reda in vadbenega kodeksa ( čista športna oprema, osebna higiena, neprimerno vedenje, neporavnane obveznosti,… ).

V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, nastalo škodo poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru.

Za odtujene osebne predmete ne odgovarjamo.

Skrbimo za red in čistočo. Prosimo vas, da to spoštujete in tudi vi skrbite za to. Kajenje v vseh prostorih studia prepovedano. V studio je prepovedano vstopati pod vplivom alkohola, drog in poživil. Vstop drugim hišnim ljubljenčkom ni dovoljen.

Za praznovanje rojstnega dne, dosežkov kot je diploma, magisterij, obletnica itd. je potrebno predhodno obvestiti in se dogovoriti  na elektronski naslov prijave@mademoiselle.si vsaj 72 ur pred želenim terminom izvedbe dogodka.​

 

Garderoba

V garderobi se preoblecite in svoje stvari pospravite ter zaklenite v garderobno omarico, ključ garderobne omarice imejte pri sebi. Člansko kartico in ključ garderobne omarice ni možno shraniti pri sprejemnem pultu.

Skrbimo za red in čistočo, zato svoje stvari: čevlje, jakne, dežnike odložite na za to namenjeno mesto. Ob odhodu izpraznite omarico ter vzemite osebne stvari, ključ pa pustite v ključavnici omarice. V primeru, da  izgubite ključ od garderobne omarice, ga poškodujete ali odnesete s seboj, vas naprošamo, da tega vrnete oziroma poravnate škodo, ki je pri tem nastala. Za garderobo in puščene predmete ne odgovarjamo. Najdeni predmeti bodo spravljeni v zato določenem mestu.

 

Dvorana:

Po vadbi na drogu (pole dance), drog očistite in brisačke za čiščenje drogov zložite ter postavite za to predvideno mesto. Po vadbi pri kateri se uporablja blazine in vadbene pripomočke, te pospravite na za to določeno mesto.

Pri vajah na blazinah uporabljajte svojo brisačo.

Vadba poteka na lastno odgovornost. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. V primeru zdravstvenih težav se pred obiskom vadbe posvetujte z zdravnikom. Osebje studia lahko odsvetuje udeležbo na vadbo v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo. V kolikor udeležen -ec/-ka vadbe podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi, prikrije, pa nastanejo poškodbe in/ali poslabšanje zdravja gre le-to na njeno lastno odgovornost. Podjetje Orion Plus d.o.o. in/ali njegovi zaposleni in/ali so pogodbeniki, ki izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi , ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe v studiu tudi v primeru, da je (so) bil (bili) seznanjen(i) z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega vadečega.

V dvorano je prepovedano prinašati hrano.
V dvorano ni dovoljeno prinesti torb, osebne garderobe.
​V dvorano je prepovedano vnašanje steklenic in drugih nevarnih predmetov, ki bi utegnila povzročiti škodo osebju in vadečim.​

Toaletni prostori:

V toaletnih prostorih papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo le namensko. V toaletno školjko zavržemo izključno samo toaletni papir.

Skrbimo za red in čistočo zato papirnate brisače po uporabi zavržemo v koš za smeti.