INFORMACIJA IN NAVODILA KUPCU STORITEV V PRIMERU ODPOVEDI POGODBE,
SKLENJENE NA DALJAVO

1. Zakonske osnove

Odstop od pogodbe sklenjene na daljavo ureja Zakon o varstvu potrošnikov (Url. RS št. 98/04 – UPB) in Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Url.RS št. 43/14). Pravice iz naslova odpovedi pogodbe, sklenjene na daljavo, določene v tem dokumentu, veljajo izključno za tiste kupce oziroma sklenitelje pogodbe, ki so potrošniki skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.

 

2. Pogoji uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe

Kupec oz. sklenitelj pogodbe ima pravico, da v 14 dneh brez navedbe razlogov odstopiti od pogodbe o izvedbi storitev.
Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe, pri čemer se za dan sklenitve šteje:
– datum, ki ga je kupec navedel ob podpisu pogodbe,
– če tega datuma kupec ni navedel, se šteje datum, ko je dobavitelj po pošti prejel potrditev naročila ali
– datum elektronskega sporočila, ko je bila pogodba posredovana ponudniku storitev in je ponudnik storitev potrdil prejem tega elektronskega sporočila.
Kupec oz. sklenitelj ima pravico odstopiti od sklenjene pogodbe za vsako storitev posebej in v skladu s Splošnimi pogoji in vsakokrat veljavnimi akcijskimi pogoji ponudnika storitev.

Pomembno! Skladno s 43.č členom ZVPot potrošnik nima pravice odstopa iz prejšnjega odstavka, če je pogodba v celoti izpolnjena ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni. Potrošnik je z naročilom tudi izrecno soglašal, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Izvajalec v celoti izpolni.

 

3. Način uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče v okviru katerega deluje studio Mademoiselle na elektronski naslov info@mademoiselle.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec »Obrazec_Izjava za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe«.

Obrazec se nahaja na spletni strani ponudnika storitev www.mademoiselle.si. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.

 

4. Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik predčasno odstopi od pogodbe o izvedbi storitev na podlagi določb ZVPot o odpovedi pogodbe, sklenjene na daljavo, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila.

Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen, če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Če potrošnik zahteva, da se izvedba storitev začne v odstopnem roku, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

5. Informacije kupcem za uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe

Dobavitelj zagotavlja informacije za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo na svoji spletni straniwww.mademoiselle.si preko elektronskega naslova: info@mademoiselle.si ali na telefonski številki: 386 41 568 551

Ljubljana, dne 13. 4. 2023

ORION PLUS d.o.o.