1082. Odlok o spremembah Odloka začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, stran 3261 navaja, da nošenje zaščitnih mask v notranjih prostorih ni več obvezno. Obvezna uporaba zaščitnih mask ostaja le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev.