Na podlagi sproščanja ukrepov se bodo aktivirala nadomeščanja tečajev vadbe na drogu za drugo polovico meseca oktobra, ki so odpadli zaradi epidemije.

Podrobnosti bomo obvestili preko elektronske pošte.