Morebitno nujno odsotnost sporočite na telefonsko številko: +386 41 568 551 ali na elektronski naslov: info@mademoiselle.si

Prenos izostalih ur na tretjo osebo ni mogoč. Izostale ure se tudi ne prenašajo v naslednji mesec, temveč se jih nadomešča v istem mesečnem urniku v razpoložljivih terminih in po predhodnem dogovoru. Udeleženke vadbe na drogu, ki nadomeščajo izostanek od svoje redne ure, si lahko drog delijo, vendar ne več kot dve osebi na posamezen drog ter vadijo že poznane elemente in njihove kombinacije.

V primeru izostanka zaradi zdravstvenih težav ali poškodbe se lahko prenese ure v naslednji mesec pod pogojem predložitve zdravniškega potrdila, nadomeščanje izostalih ur pa poteka v mesecu po katerem se zaključi bolniška in sicer v razpoložljivih terminih ter po predhodnem dogovoru.

V kolikor je prišlo do spremembe zdravstvenega stanja ali poškodbe zaradi katerih obisk vadb ni priporočljiv oziroma bi se lahko obstoječe stanje poslabšalo ter to izhaja iz zdravniškega potrdila, se za neizkoriščene ure vrne denar.

Izrecno vas pozivamo, da se v primeru znakov bolezni zgornjih dihal, prehlada ali gripe ne udeležujete tečajev, delavnic ali drugih dogodkov Studia Mademoiselle. Ob bolezenskih znakih se posvetujte z osebnim zdravnikom in se dogovorite za izdajo zdravniškega potrdila, ki se šteje kot dokazilo za prenos izostankov ur v novo mesečno obdobje; nadomeščanje izostalih ur pa poteka v mesecu upravičene bolniške odsotnosti in sicer v razpoložljivih terminih ter po predhodnem dogovoru.

Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov se ne upoštevajo kot upravičene ter Studio Mademoiselle denarja ne vrača.

Več si lahko preberete v Splošnih pogoji poslovanja.