Na podlagi sprejetega ukrepa vlade je ponovno obvezno:
Vse osebe v studiu morajo nositi obrazno masko vse do pričetka tečaja.
Ob vstopu in izstopu studia si je potrebno roke obvezno vsakokrat razkužiti.
Ob vstopu in izstopu dvorane si je potrebno roke obvezno vsakokrat razkužiti.

Ostala priporočila studia, z izjemo zgoraj navedenih, ostajajo nespremenjena.