Na podlagi preprečevanja okužb z novim korona virusom SARS-CoV-2 ter skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) veljajo sledeča pravila Studia Mademoiselle:

Osebje studia lahko odkloni obisk vadbe:
Osebi, ki kaže znake akutne okužbe dihal (npr. izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah…). Svetujemo, da ob bolezenskih znakih pokličete svojega izbranega zdravnika, se dogovorite glede bolniškega staleža. Bolniški list oz. zdravniško potrdilo bo upoštevano za prenos izostankov ur v novo mesečno obdobje.
Osebam, ki živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19, ali jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s COVID-19 (doma ali druge) odrejena karantena;
Osebam, ki ne skrbijo za ustrezno in redno higieno rok ter higieno kašlja;
Osebam, ki s seboj nimajo celotne opreme.
Osebam, ki na vadbo niso prispele pravočasno.
Osebam, brez obrazne maske.

Postopek od vstopa do zapustitve prostorov Studia Mademoiselle:
V studio je treba vstopati/izstopiti posamezno na razdalji najmanj dva metra.
Vse osebe v studiu morajo nositi obrazno masko vse do pričetka tečaja.
Vstop v studio je dovoljen 10 minut pred pričetkom termina vadbe.
Takoj po končanem tečaju si je potrebno obrazno masko ponovno nadeti ter jo nositi vse dokler ne zapustite prostorov studia.
Ob vstopu in izstopu studia si je potrebno roke obvezno vsakokrat razkužiti.
Ob vstopu in izstopu dvorane si je potrebno roke obvezno vsakokrat razkužiti.
Ob uporabi toaletnih prostorov si je potrebno roke vsakokrat razkužiti.
Udeleženci vadbe naj na vadbo pridejo opremljeni (so oblečeni v športno opremo in imajo s seboj vse obvezne potrebščine za vadbo).
V predprostoru se sezujejo oz. preobujejo.
V dvorani naj se v primerni razdalji, torej ločeno ob steni odloži stvari. V dvorani z drogovi naj bo to v bližini svojega droga, kjer se pot do njega ne križa z drugo osebo.
Neposredno po končani vadbi in pred odhodom iz prostorov studia si vsaka posamezna oseba obvezno ponovno razkuži roke.
Po končani vadbi vsaka oseba odnese iz površine studia svoje stvari ter odpadke.
V studiu se ne zadržujte, po končani vadbi je na voljo 10 minut, da studio zapustite. Za vse dogovore in informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte.
Zadrževanje in zbiranje v predprostoru objekta kjer se nahaja studio ni dovoljeno.

Postopek v dvorani 1 oz. dvorana z drogovi:
Vadeči vadbe na drogu ves čas treninga uporabljajo izključno svoj drog.
Vadeči svoje stvari ves čas v največji možni meri hrani v športni torbi.
Vadeči ob koncu vadbe predčasno očisti drog s svojim čistilom in svojo brisačo namenjeno čiščenju droga.
Vadeči uporablja le lastno brisačo (50×90). Možnost izposoje brisače v studiu do nadaljnjega ni na voljo.
Vadeči uporablja le lastno vadbeno blazino, ki jo vsakokrat prinese s seboj.
Vadeči uporablja le lastno čistilo za čiščenje droga, ki ga vsakokrat prinese s seboj.
Vadeči uporablja le lastno brisačko namenjeno čiščenju droga.
Vadeči si ne izposoja ali deli svoje pripomočke za drog. Izjema so le osebe iz skupnega gospodinjstva (magnezij, grip, čistilo namenjeno čiščenju droga…)
Vadeči med seboj ohranjajo razdaljo.
Vadeči si mora pred izstopom iz dvorane najprej razkužiti roke.
Uporabniki dvorane 1 uporabljajo le toaletne prostore v kompleksu dvorane 1. (prostori so označeni)
Dotikanje ogledal, posedanje na policah in ostalih površinah ni dovoljeno.

Seznam OBVEZNE opreme za vadbo na drogu:
Na vadbo prinesite le opremo, ki jo potrebujete za trening. Odvečne potrebščine niso dovoljene (vrečke z nakupi iz trgovine,…).
Oblečeni v ustrezni športni opremi.
Blazina za vadbo. (opcijsko)
Brisača minimalne velikosti 50×90.
Brisačka za brisanje droga.
Čistilo za brisanje droga, ki vsebuje najmanj 70% etanola.
Plastenka vode. Ta naj bo ob prihodu na vadbo polna, polnjenje v studiu ni mogoče.
Vrečke za odpadno embalažo in ostale odpadke. Vse odpadke je potrebno zapečatiti v vrečko in šele nato lahko zavržete v koš za smeti.

Opozarjamo!
Brisače, ki jih prinesete s seboj morajo biti sveže oprane. Enako velja za športno opremo, to nemudoma operite v pralnem stroju po obiskanem treningu.
Izposoja brisač, uporaba blazin za vadbo, brisačk za čiščenje drogov kot tudi čistila za čiščenje drogov na podlagi strogih higienskih razmer do nadaljnjega ni na voljo.
Garderoba ni na voljo.
Zelo pomembno je, da obvezno opremo nosite s seboj, kajti v nasprotnem primeru vam bomo udeležbo na vadbi zavrnili, termin vadbe pa vam zapade.

Pravila dvorane 2 oz. dvorana brez drogov:
Razpored terminov med vadbami je omogočen iz strani vodstva studia.
Čas vstopa v prostore kompleksa dvorane 2 je pred pričetkom termina 10 minut za najemnike in njihove vadeče.
Najemnik prostora mora upoštevati higienska priporočila iz strani NIJZ. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf?utm_medium=email&utm_source=newsletter_157&utm_campaign=sprostitev-ukrepov-na-podrocju-sportne-rekreacije
Najemnik mora upoštevati Pravilnik studia Mademoiselle za opravljanje storitev v skladu s priporočili NIJZ.
Vadeči, kompleks dvorane 2 zapustijo najkasneje 10 minut po končani uri obiskanega termina.
Najemnik po končani vadbi v času odmora, ki je 15 minuten, prostor prezrači in očistiti/razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, stikala, straniščna školjka, gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnik,…)
Najemnik mora za ustrezna čistilna sredstva poskrbeti sam.
Najemnik mora poskrbeti za odpadno embalažo in ostale odpadke. Vse odpadke je potrebno zapečatiti v vrečko in šele nato lahko te zavržete v koš za smeti.
Zadrževanje in zbiranje v kompleksu dvorane 2 ter kot navedeno v pravilniku studia zbiranje in zadrževanje predprostoru objekta kjer se nahaja studio ni dovoljeno.
Uporabniki dvorane 2 uporabljajo le toaletne prostore v kompleksu dvorane 2.
Vstop v kompleks kjer se nahaja dvorana 2 je dovoljen le najemnikom in njihovim vadečim.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf?