SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA STUDIO MADEMOISELLE

 

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji družbe ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče urejajo način in pogoje poslovanja ter določajo pravila za uporabnike storitev (v nadaljevanju: Splošni pogoji), ki jih ponuja studio Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Studio Mademoiselle) in zavezujejo vsakega, ki znotraj prostorov in organiziranih vadb izven prostorov ali online z omejenim pristopom koristi storitve Studia Mademoiselle ter so z njim v pogodbenem razmerju.

V Studiu Mademoiselle poučujemo vadbo na drogu, izvajamo različne tečaje in delavnice ter druge dejavnosti (v nadaljevanju tudi kot: storitve).

Udeleženec/ tečajnik/ uporabnik (v nadaljevanju: stranka) je, upoštevaje te Splošne pogoje, vsaka fizična, ki uporablja storitve Studia Mademoiselle. Kot fizična oseba se šteje polnoletna in popolnoma opravilno sposobna oseba. Mladoletne osebe pa lahko koristijo storitve Studia Mademoiselle izključno pod pogoji opredeljenimi v nadaljevanju.

SPLOŠNE INFORMACIJE IN SVETOVANJE

Informacije o pričetku in trajanju tečajev, delavnic ter njihovih cenah so objavljene na spletni strani Studia Mademoiselle: www.mademoiselle.si Cenik storitev in plačilni pogoji Studia Mademoiselle .

Informacija o delovnem času je objavljena na spletni strani Studia Mademoiselle.

V času uradnih ur lahko informacije dobite tudi:
• po telefonu: +386 41 568 551 in e-mail: info@mademoiselle.si
• osebno, ob sprejemnem pultu/ recepciji.

Za vaša pisna sporočila lahko v skladu s Splošnimi pogoji, pošljete na:
• e-mail: info@mademoiselle.si ali,
• naslov: ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče,
• naslov: Mademoiselle studio, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.

 

2. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA IN POSTOPEK VPISA

Za vpis v izbrani tečaj/delavnico Studia Mademoiselle stranka izpolni »Pristopno izjavo« na kateri navede svoje podatke, podatke o izbrani storitvi ter potrdi strinjanje s temi Splošnimi pogoji, »Cenik storitev in plačilni pogoji« ter poda dovoljenje k zbiranju in obdelavi svojih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo ter sprejetimi »Politiko varstva osebnih podatkov«.

Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja Studio Mademoiselle ter so sestavni del pogodbenega razmerja zato strankam predlagamo, da se z njihovo vsebino skrbno seznanijo.

Stranka ob povpraševanju izbere in navede željeno storitev ter na svoj elektronski naslov prejme »Ponudbo« in »Pristopno izjavo« Studia Mademoiselle. Izpolnjeno »pristopno izjavo« (za vsako izbrano storitev posebej) lahko stranka pošlje bodisi po elektronski pošti na e-naslov: info@mademoiselle.si bodisi jo odda osebno v času uradnih ur, na sprejemnem pultu/ recepciji Studia Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.

Obisk katerekoli od storitev Studia Mademoiselle je strankam dovoljen izključno pod pogojem, da stranka izpolni »pristopno izjavo« in poravna znesek po predračunu. V kolikor je kot plačnika izbrane storitve stranka navedla drugo fizično ali pravno osebo, je potrebno to v »pristopni izjavi« izrecno navesti.

S podpisom »pristopne izjave« stranka izrecno potrjuje, da je s Splošnimi pogoji objavljenimi na spletni strani www.mademoiselle.si seznanjena, jih v celoti sprejema ter se jih obvezuje spoštovati. Za starejše mladoletne osebe mora »pristopno izjavo« izpolniti, podpisati in oddati njegov zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), ki se v tem primeru šteje za sprejemnika ponudbe.

 

ČLANARINA

Stranke Studia Mademoiselle se lahko postanejo člani studia Mademoiselle. Članstvo je neobvezno. Po plačilu članarine, ki se plačuje enkrat letno, stranka prejme digitalno ČLANSKO IZKAZNICO Studia Mademoiselle in je z njo – v obdobju enega leta od plačila članarine – upravičena do ugodnosti pri izbranih storitvah Studia Mademoiselle oziroma njegovih partnerjih.

Podrobnejši pogoji uporabe in ugodnosti za imetnike ČLANSKO IZKAZNICO studia Mademoiselle so navedeni v Splošnih pogojih članstva, ki so objavljeni na spletni strani www.mademoiselle.si in »Ugodnosti za člane studia Mademoiselle« ali osebno v času uradnih ur, ob sprejemnem pultu/ recepciji Studia Mademoiselle.

 

3. CENIK STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

»Cenik storitev in plačilni pogoji« so sestavni del teh Splošnih pogojev Studia Mademoiselle in so objavljeni na spletni strani www.mademoiselle.si

Strankam so informacije o cenah storitvah in plačilnih pogojih na voljo v času uradnih ur tudi osebno na vidnem mestu v recepciji Studia Mademoiselle, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Studio Mademoiselle si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu.

Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na spletni strani www.mademoiselle.si in v recepciji Studia Mademoiselle, razen kadar je določeno, da sprememba prične veljati kasneje. Stranke, ki jih spremembe neposredno zadevajo, se lahko o spremembi obvesti preko elektronske pošte, v kolikor so podale soglasje za obveščanje na njihov e-naslov.

Razlaga cenika in končne odločitve glede morebitnih ugodnosti in popustov so v izključni pristojnosti direktorja ORION PLUS d.o.o..

 

POPUSTI

Popusti razveselijo vsakogar. S popusti Studia Mademoiselle so storitve lahko še ugodnejše. Vsi popusti so objavljeni na spletni strani www.mademoiselle.si v »Cenik storitev in plačilni pogoji«. Popust na izbrane storitve (npr. delavnica Lap Dance) ČLANOM partnerskih studiev in šol (Glam Squad Burlesque).

Članicam studia nudimo 10% popust na cene mesečnih tečajev vadbe na drogu, in sicer teden dni pred začetkom novega mesečnega urnika. Popust se upošteva pod naslednjimi pogoji:
– Oseba je članica Mademoiselle studia, ki ima veljavno članarino.
– Opravljena je predhodna prijava na izbran/-e termin/-e in pridobljena potrditev s strani studia.
– Predplačilo se opravi v času razpisanega popusta, ki je teden dni pred pričetkom novega mesečnega urnika, v času uradnih ur delovanja studia.
– Predplačilo članica opravi osebno ob sprejemnem pultu studia.
– Predplačilo članica opravi gotovinsko v celotnem znesku mesečnega tečaja vadbe na drogu.

Popust se ne upošteva:
– Če niso upoštevani navedeni pogoji.
– Pri nakupu darilnega bona.

Popusti se med seboj izključujejo.
Dodatne informacije o popustih so strankam na voljo preko elektronske pošte: info@mademoiselle.si ali osebno/po telefonu v času uradnih ur v recepciji Studia Mademoiselle.

 

4. NAČIN PLAČILA

Na podlagi prejetega povpraševanja stranka prejme, bodisi po elektronski pošti, bodisi osebno na vpisnem mestu, »ponudbo« (predračun /plačilni nalog) in »Pristopno izjavo« Studia Mademoiselle.

Plačilo ponudbe, članarine ali drugih izbranih storitev lahko stranka poravna:
– osebno v času uradnih ur na recepciji Studia Mademoiselle, z gotovino,
– z nakazilom na transakcijski račun: ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o, Brankovo 4 A, 1315 Velike Lašče, TRR SI56 0205 3026 2633 022 (Banka NLB d.d.) z navedbo sklica iz ponudbe/predračuna.

Pogodbeno razmerje med Studiom Mademoiselle (kot ponudnikom in izvajalcem storitev) ter stranko (kot sprejemnikom ponudbe in upravičencem) nastane, ko stranka v na ponudbi določenem roku poravna znesek ter izpolni »pristopno izjavo« (za vsako izbrano storitev posebej).

Pravilno in pravočasno plačilo je pogoj, da je stranka upravičena pristopiti h koriščenju storitev Studia Mademoiselle. V kolikor storitev ni poravnana do navedenega datuma, se stranka ne more udeležiti tečaja/delavnice. Strankam se predlaga, da v primerih, ko je manj kot tri delovne dni pred začetkom tečaja ali drugih storitev, posredujejo dokazilo o plačilu prejetega predračuna.

Izdan račun se stranki oziroma plačniku pošlje bodisi na elektronski mail naslov, bodisi ga stranka prejme osebno na vpisnem mestu/recepciji.

Dodatni načini plačil se obravnavajo v individualnih sporazumih, upoštevaje način plačila in storitev, ki bi jih stranka izbrala.

Storitve Studia Mademoiselle lahko koristijo izključno tiste stranke, ki imajo do ORION PLUS d.o.o. / Studia Mademoiselle poravnane vse svoje finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se njihovo povpraševanje odkloni in uporaba storitev ne omogoči.

 

5. NAGRADNE IGRE

Studio Mademoiselle občasno organizira nagradne igre. Pogoji so objavljeni ob razpisu igre v skladu z zakonodajo (Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o varstvu konkurence (ZVK).

 

6. DARILNI BONI IN KUPONI

DARILNI BONI

Izdajatelj darilnega bona Studia Mademoiselle je ORION PLUS d.o.o. Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče.

Naročilo darilnega bona za željeno storitev Studia Mademoiselle lahko interesenti pošljejo bodisi po elektronski pošti na e-naslov: info@mademoiselle.si bodisi ga oddajo osebno v času uradnih ur, na sprejemnem pultu/ recepciji Studia Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana. Naročnik bo prejel predračun za plačilo, v povratnem e-sporočilu pošlje potrdilo o plačilu in darilni bon gre v izdelavo. Naročnik darilni bon prejme v PDF obliki na elektronski naslov.

Z nakupom darilnega bona naročnik sprejema izdajateljeve Splošne pogoje, upoštevaje določbe obligacijskega zakona in zakona o varstvu potrošnikov glede darilnih bonov.
Darilni boni veljajo do datuma, navedenega na bonu. Imetnik darilnega bona nima pravice do izplačila vrednosti darilnega bona v denarju. Podrobnejša pravila o izdaji, naročilih in koriščenju darilnih bonov si lahko preberete v »Darilni boni Studia Mademosille«.

 

KUPONI

Studio Mademoiselle občasno v letakih objavi enonamenske kupone s popusti namenjene posameznikom, ki bi prvič obiskali mesečni tečaj v Studiu Mademoiselle ter še niso obiskovali drugih delavnic ali programov.

Kupon s popustom velja samo na redne cene mesečnih tečajev v Studiu Mademoiselle. Popusti se ne seštevajo. Vnovči se lahko en kupon iz originalne tiskovine letaka na eno osebo. Kupon je unovčljiv v času, ko se mesečni tečaj izvaja s predložitvijo ob vpisu v tečaj.

 

7. POSKUSNA VADBA

Studio Mademoiselle nudi interesentom možnost poskusne vadbe za vse tiste, ki bi si želeli najprej spoznati način našega dela na tečaju vadbe na drogu.

Poskusna uro lahko posamezniki koristijo le enkrat neglede na akcije, ki jih pripravi Studio Mademoiselle in pod pogojem, da še niso obiskovali drugih delavnic ali programov Studia Mademoiselle.

Za vpis na poskusno vadbo Studia Mademoiselle stranka izpolni pristopno izjavo »Pristopna izjava«, na kateri navede svoje podatke in potrdi strinjanje s »Splošnimi pogoji« ter poda dovoljenje k zbiranju in obdelavi svojih osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo ter sprejetimi »Politiko varstva osebnih podatkov«.

 

8. URNIKI

Vadbe, vaje, tečaji, delavnice in drugi dogodki potekajo v dvoranah Studia Mademoiselle Savska cesta 10, 1000 Ljubljana skozi vse leto. Posamezna vadba obsega 60 minut. Tečaji so razdeljeni na možnosti obiska individualnih ur, enkratnega obiska ali mesečnega tečaja.

Izvajajo se v časovnem okvirju in po urah navedenih v »URNIK vaj, tečajev in delavnic Studia Mademoiselle« objavljenem na spletnem mestu www.mademoiselle.si in ob sprejemnem pultu Studia Mademoiselle.

Studio Mademoiselle si pridružuje pravico do spremembe urnika in potek vaj, tečajev in delavnic ter dolžnostjo pravočasnega obveščanja udeležencev/tečajnikov z objavami na spletnem mestu www.mademoiselle.si in ob sprejemnem pultu oziroma z njihovim soglasjem tudi po e-pošti na njihov e-naslov. V primeru morebitne odsotnosti inštruktorja Studio Mademoiselle poskrbi za njegovo zamenjavo.

V primeru ko posamezne vaje, tečaj in delavnica odpadejo, udeležence/tečajnike o odpovedi pravočasno (najkasneje na dan pričetka vadbe) obvestimo z njihovim soglasjem tudi po e-pošti na njihov e-naslov.

V kolikor ni vpisano zadostno število udeležencev/tečajnikov ste o tem pravočasno obveščeni (najkasneje na dan pričetka prve vadbe). V dogovoru z udeleženci tečaja Studio Mademoiselle organizira dodaten termin ali jim ponudi možnost koriščenja v drugem terminu ali v naslednjem mesecu ali udeležencem vrne denar. V kolikor udeleženci nakup opravijo pri poslovnih partnerjih, se za vračilo denarja obrnejo na njih oziroma sledijo navodilom na njihovih spletnih straneh, nas pa o tem obvestite prijave@mademoiselle.si

 

9. URE IN INDIVIDUALNE URE

Trajanje vaj, tečajev ali delavnic je »URNIK vaj, tečajev in delavnic Studia Mademoiselle«  objavljenem na spletnem mestu www.mademoiselle.si in ob sprejemnem pultu Studia Mademoiselle.

Ob nakupu enkratnega obiska/individualne ure za izbrane vaje, tečaj ali delavnico, so možnosti izbire med: 1x tedensko (4 vaje), 2x tedensko (8 vaj) in 3x tedensko (12 vaj); pri čemer se termini izvedbe usklajujejo upoštevaje razpoložljivost/zasedenost mesečnega urniku »URNIK vaj, tečajev in delavnic Studia Mademoiselle«.

Storitev »individualne ure«/ »enkratni obisk« je potrebno koristiti v tekočem mesecu opravljenega nakupa ter v okviru vaj, tečajev ali delavnic za katere je bil nakup opravljen.

Odjava individualne ure je možna najmanj 24 ur pred pričetkom individualne ure oziroma njeno nadomeščanje omogočeno ali vračilo določeno pod pogoji opredeljenimi v 12. točki.

 

10. OBISKI VAJ IN TEČAJEV

Strankam se priporoča redno obiskovanje izbranih vaj, tečajev ali delavnic po predvidenem urniku, saj le tako lahko zagotavljamo kakovost in napredovanje vsakega posameznika. S spuščanjem predvidenih vaj, tečajev ali delavnic stranke škodijo sebi in predvsem otežujejo delo in napredek ostalih udeležencev ter delo inštruktorja.

Stranke so se dolžne pred pričetkom vadbe javiti pri sprejemnem pultu Studia Mademoiselle ter na zahtevo receptorja na vpogled predložiti svoj uradni osebni dokument s fotografijo.

Predlagamo, da stranke na vaje, tečaje ali delavnice pridejo nekaj minut pred pričetkom termina, v ustrezni opremi za vadbo kot vam je svetovano ob vpisu oziroma s strani inštruktorja/ osebja Studia Mademoiselle. Z delom se pričenja točno, z zamujanjem se moti potek dela in posledično stranke niso primerno ogrete ter pripravljene za takojšnje sodelovanje.

Prisotnost kogarkoli drugega na vajah, tečajih ali delavnicah ni dovoljena, saj s tem motijo druge udeležence in inštruktorja.

Stranke se v posamezno skupino vpisujejo do polne zasedenosti tečaja tečaj, delavnice ali drugega programa vadbe. Pri vadbi na drogu je število omejeno na število drogov v dvorani. Stranke si ga občasno delijo z inštruktorjem, ki jim za lažje razumevanje prikaže potek vaje. Izjeme povezane z nadomeščanjem izostankov od rednih ur ali drugih aktivnosti so opredeljene v naslednji točki.

 

11. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI IN NADOMEŠČANJE

Stranka se z vpisom na tečaj, delavnico, dogodek in katerokoli aktivnosti Studia Mademoiselle strinja, da se vplačilo vrača v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih oziroma pod pogoji, ki so določeni v »Cenik storitev in plačilni pogoji«.

Stranka morebitno nujno odsotnost sporoča na telefonsko številko: +386 41 568 551 ali na elektronski naslov: info@mademoiselle.si

Prenos izostalih ur na tretjo osebo ni mogoč. Izostale ure se tudi ne prenašajo v naslednji mesec, temveč jih stranke nadomeščajo v istem mesečnem urniku v razpoložljivih terminih in po predhodnem dogovoru. Stranka/ udeleženec vadbe ob drogu, ki nadomeščajo izostanek od svoje redne ure, si lahko drog delijo, vendar ne več kot dve osebi na posamezen drog ter vadijo že poznane elemente in njihove kombinacije.

V primeru izostanka zaradi zdravstvenih težav ali poškodbe lahko stranka prenese ure v naslednji mesec pod pogojem predložitve zdravniškega potrdila, nadomeščanje izostalih ur pa poteka v mesecu po katerem se zaključi bolniška in sicer v razpoložljivih terminih ter po predhodnem dogovoru.

V kolikor je pri stranki prišlo do spremembe zdravstvenega stanja ali poškodbe zaradi katerih obisk vadb ni priporočljiv oziroma bi se lahko obstoječe stanje poslabšalo ter to izhaja iz zdravniškega potrdila, se za neizkoriščene ure vrne denar.

Stranke se izrecno poziva, da se v primeru znakov bolezni zgornjih dihal, prehlada ali gripe ne udeležujejo tečajev, delavnic ali drugih dogodkov Studia Mademoiselle. Ob bolezenskih znakih se posvetujte z osebnim zdravnikom in se dogovorite za izdajo zdravniškega potrdila, ki se šteje kot dokazilo za prenos izostankov ur v novo mesečno obdobje; nadomeščanje izostalih ur pa poteka v mesecu upravičene bolniške odsotnosti in sicer v razpoložljivih terminih ter po predhodnem dogovoru.

Stranke se izrecno strinjajo, da se odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevajo kot upravičene ter Studio Mademoiselle denarja ne vrača.

 

12. ODGOVORNOST IN ZAVAROVANJE

Udeležba na tečajih, delavnicah in ostalih programih Studia Mademoiselle je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost stranke oziroma njenih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov) ter Studio Mademoiselle zanje ne nosi nobene odgovornosti.

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev Studia Mademoiselle. Z vpisom na tečaj, delavnico, dogodek in katerokoli aktivnost Studia Mademoiselle stranka pisno potrjuje, da se tečaja, delavnice ali drugega programa vadbe udeležuje na lastno odgovornost ter nosi sama odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev oziroma za nastale stroške.

Stranka se z vpisom na tečaj, delavnico, dogodek in katerokoli aktivnosti Studia Mademoiselle zaveže upoštevati navodila in varnostne ukrepe podjetja Orion Plus d.o.o. in/ali njegovih zaposlenih, osebja Studia Mademoiselle ter pogodbenikov, ki v Studiu Mademoiselle izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi. Strankam se nudijo priporočila za varno izvajanje in svetuje uporaba zaščitnih blazin. Stranka sprejema, da podjetje Orion Plus d.o.o. in/ali njegovi zaposleni ter pogodbeniki, osebje Studia Mademoiselle, ne prevzemajo nobenih odgovornosti iz naslova morebitnih poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki udeležencem nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe.

Vadbo na drogu se splošno odsvetuje: nosečnicam; osebam, ki imajo težave s hrbtenico; srčnim bolnikom; epileptikom; sladkornim bolnikom oziroma vsem, ki imajo resne zdravstvene težave. Strankam svetujemo, da se v primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav, omejitev ali posebnih zdravniških navodil, še pred prijavo na tečaj, delavnico ali drugega programa vadbe posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali specialistom ter z morebitnimi omejitvami seznanijo izvajalca tečaja, delavnice, ali katerokoli druge aktivnosti Studia Mademoiselle.

Osebje studia Mademoiselle lahko v izjemnih primerih udeležencu tudi odsvetuje udeležbo na tečaju, delavnici ali drugem programu vadbe, predvsem takrat ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za njegovo zdravje ali življenje oziroma mu prepove nadaljnjo vadbo.

V kolikor stranka vadbe podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi ali prikrije ter nastanejo poškodbe in/ali poslabšanje zdravja, prevzema tudi odgovornosti za vso morebitno nastalo premoženjsko škodo Studia Mademoiselle ali poškodb tretjih.

V primeru poškodovanja katerekoli lastnine Studia Mademoiselle, poškodovalec Studiu Mademoiselle odgovarja za vso povzročeno škodo in jo je dolžan tudi v celoti povrniti.

COVID dodatek
Stranka se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Studio Mademoiselle. Stranka se zaveže, da bo na tečaj, delavnico ali drug program vadbe, prišla izključno zdrava. V kolikor bo imela kakršne koli simptome bolezni, se tečaja ne bo udeležila (in bo ostala doma).
Stranke so seznanjene z možnostjo, da navkljub izvajanju vseh potrebnih ukrepov, lahko v času izvajanja tečajev delavnic ali drugih programov vadbe pride do prenosa nalezljivih bolezni. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb Studio Mademoiselle ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. V kolikor bi bila pri stranki potrjena okužba (n.pr. s SARS-CoV-2), se stranka odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper podjetje Orion Plus d.o.o. in/ali njegove zaposlene ter pogodbenike ali osebje Studia Mademoiselle.

 

13. PRITOŽBA

ORION PLUS d.o.o. (in Studio Mademoiselle) kot ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in izpolnjuje svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Postopek pritožbe je zaupen.

Pritožbo lahko pošljete na e-mail: info@mademoiselle.si ali pisno na naslov ponudnika ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče ali podate osebno na zapisnik v Studiu Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.

V kolikor ponudnik ne ugodi pisni pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe ter poduk o možnostih nadaljnjega reševanja spora z vložitvijo tožbe pri pristojnem sodišču glede na stalno prebivališče stranke/kupca.

Ponudnik ORION PLUS d.o.o. in Studio Mademoiselle ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu s predpisi s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

 

14. UPORABA DVORAN

Tečaji, delavnice in drugi dogodki potekajo v dvoranah Studia Mademoiselle Savska cesta 10, 1000 Ljubljana ob urah navedenih v »URNIK vaj, tečajev in delavnic Studia Mademoiselle«.

Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja vaje, tečaja ali delavnice ob prisotnosti vaditelja/ osebja Studia Mademoiselle.

Dvorane v prostih terminih je mogoče najeti. Interesenti lahko pri osebju Studia Mademoiselle preverijo razpoložljivost oziroma pošljejo izpolnjen povpraševanje na e-naslov: najem@mademoiselle.si

Najete dvorane se lahko uporabijo izključno samo ob vnaprejšnjem plačilu najemnine za uporabo dvorane po »Cenik storitev in plačilni pogoji«.

 

15. POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI WWW.MADEMOISELLE.SI

Lastnik in skrbnik spletne strani www.mademoiselle.si, spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj kot: spletne strani) je ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče.

ORION PLUS d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba, itd.), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah Studia Mademoiselle. Skrbnik in tretje osebe, ki sodelujejo pri nastanku, izdelavi ter upravljanju vsi z ustrezno skrbnostjo poskušajo zagotavljati točnost in ažurnost objavljenih podatkov, vendar izrecno ne prevzemajo nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti ali celovitosti na spletni strani.

Vsebine, ki jih objavi Studia Mademoiselle je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Studia Mademoiselle se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletno stran, spletne portale ali spletne aplikacije družbe ORION PLUS d.o.o., uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani Studia Mademoiselle.
Lastnik spletne strani Orion Plus d.o.o. ali sodelujoči ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi posredno ali neposredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja ali nedostopnosti zgoraj navede spletne strani.

 

16. VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebine ali materiali iz spletnega mesta www.mademoiselle.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine, ki pripadajo družbi ORION PLUS d.o.o..

Vsebin programov Studia Mademoiselle in spletne strani www.mademoiselle.si ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja lastnika, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Brez predhodnega dogovora z lastnikom ni dovoljeno zvočno ali slikovno snemanje dogodkov, delavnic s strani udeležencev ali tretjih oseb oziroma jih brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne ali nekomercialne namene.

V delih, kjer spletna stran www.mademoiselle.si povzema informacije tretjih oseb, povezave z njihovimi spletnimi mesti, ORION PLUS d.o.o. ne pozna vsebine tam navedenih informacij objavljenih zato lastnik in skrbnik ORION PLUS d.o.o. zanje ne prevzema nobene odgovornosti za tem navedene informacije.

 

17. SLIKOVNO SNEMANJE ALI FOTOGRAFIRANJE

Studio Mademoiselle lahko vadbe in nastope slikovno snema ali fotografira za promocijske in reportažne namene: objav v tiskanih, televizijskih ali spletnih medijih.

Stranka ob vpisu na tečaj, delavnico ali dogodek ki ga izvaja Studio Mademoiselle poda svoje soglasje tako, da pri oddaji »pristopne izjave« označi okence pri soglasju, da se strinja z zvočnim in slikovnim snemanjem ali fotografiranjem ter dovoljuje njihovo uporabo v promocijske in marketinške namene Studia Mademoiselle in ORION PLUS d.o.o..

Prav tako bo stranka ali obiskovalec o vsakem fotografiranju, snemanju predhodno obveščen ter mu dana možnost, da se pravočasno umakne, v kolikor ne želi biti viden na promocijskem ali marketinškem video ali foto materialu.

 

18. POVEZAVE Z DRUŽBENIMI OMREŽJI

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, Blog), ki se nahaja na spletni strani Studia Mademoiselle, lahko uporabnik preprosto dostopa do profilov Studia Mademoiselle na družbenih omrežjih in objav drugih profilov na družbenih omrežjih z vsebinami, vezanimi na Studio Mademoiselle.
Klik na te gumbe družbenemu omrežju omogoča, da uporabniku hitro ponudi relevantne informacije, glede na uporabnikovo spletno aktivnost.

 

19. PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOSTI

Zbrane osebne podatke bo Studio Mademoiselle uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Vsi posredovani osebni podatki so s strani obdelovalca podatkov družbe ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. ORION PLUS d.o.o in Studio Mademoiselle spoštujeta zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu njihov upravljalec ORION PLUS d.o.o posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja

Z osebnimi podatki ORION PLUS d.o.o. upravlja upoštevajoč veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in njene nadaljnje spremembe »GDPR« ter določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) kot je podrobneje opredeljeno v »Politiko varstva osebnih podatkov« objavljenimi na spletni strani.

 

20. DVORANE, NJIHOVA ČISTOČA IN ODNOS DO SKUPNIH PROSTOROV

V Studio Mademoiselle so tečajniki/ udeleženci dolžni spoštovati »Hišni red«, ki je objavljen na vratih vseh dvoran in sestavni del Splošnih pogojev.

V dvorane stranke vstopajo ustrezno oblečeni in preobuti. V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ali drugih nevarnih predmetov, ki bi utegnila povzročiti škodo osebju in/ali drugim udeležencem. V dvorano ni dovoljeno prinašati torb, osebne garderobe ali gibanje domačih živali.

Po vadbi na drogu, drog očistite in brisačke za čiščenje drogov zložite ter postavite za to predvideno mesto. Po vadbi opri kateri se uporablja blazine in vadbene pripomočke, te pospravite na za to določeno mesto. Pri vajah na blazinah uporabljajte svojo brisačo.

Stranke pozivamo, da papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljajo v toaletnih prostorih le namensko. Del iz hišnega reda: »…Skrbimo za red in čistočo zato v toaletno školjko zavržemo izključno samo toaletni papir ter papirnate brisače po uporabi zavržemo v koš za smeti…«

V primeru neupoštevanja pravil, se lahko stranko pozove, da zapusti dvorano; pri čemer le-ta ne more zahtevati povračila denarja.

 

21. GARDEROBA

Prostor za garderobo se nahaja v vseh dvoranah in ni varovan. Stranke se lahko preoblečejo in svoje stvari pospravijo ter zaklenejo v garderobne omarice. V skrbi za red in čistočo se stvari (čevlje, jakne, dežnike, ipd..) odlaga na za to namenjena mesta, vendar jih puščajo na lastno odgovornost.

Ključ garderobne omarice ni možno shraniti pri sprejemnem pultu, temveč jih imajo pri sebi.

Ob odhodu stranke izpraznijo garderobno omarico ter vzamejo osebne stvari, ključ pa pustijo v ključavnici omarice. V kolikor stranka ključ od garderobne omarice izgubi ga poškoduje ali odnese s seboj, se stranka zavezuje le-tega nemudoma vrniti oziroma na prvi poziv poravnati vso škodo in stroške, ki zaradi menjave ključavnice nastane.

Dodatna ponudba: proti plačilu Studio Mademoiselle ponuja strankam izposojo kopalnih brisač. Kopalne brisače stranke po uporabi vrnejo pri sprejemnem pultu.

Stranka z vpisom na tečaj, delavnico, dogodek in katerokoli aktivnosti Studia Mademoiselle sprejema odgovornost za morebitno izgubo ali krajo svojih predmetov ter se strinja, da Studio Mademoiselle za njegovo garderobo ali puščene predmete ne odgovarja.

 

22. POZABLJENE STVARI

Za pozabljene stvari Studia Mademoiselle ne odgovarja. Najdeni (vrednejši) predmeti bodo omejen čas (do konca tečaja/ delavnice) spravljeni na vpisnem mestu.

Stranke lahko o svojih pozabljenih stvareh oddajo poizvedbo na e-mail: info@mademoiselle.si ali v času uradnih ur lahko informacije dobite tudi:
• po telefonu: +386 41 568 551 in
• osebno, na vpisnem mestu/ recepciji.

 

23. ODSTOP OD POGODBENEGA RAZMERJA IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA

Stranka, ki s Studiom Mademoiselle sklene pogodbo o naročilu storitev na daljavo ima pravico, da v 14 dneh od pričetka pogodbenega razmerja obvesti Studio Mademoiselle, da odstopa od pogodbe; brez navedbe razloga za svojo odločitev.

Studio Mademoiselle izvaja storitve skladno z razpisanimi začetki terminov. V kolikor se začetek termina prične že v času 14 dnevnega odstopnega roka, se mora stranka ob vpisu z izrecno pisno zahtevo strinjati, da storitve skladno z razpisanim terminom Studia Mademoiselle izvaja že v odstopnem roku. Izjavo stranka poda tako, da pri oddaji prijavnice preko spletne strani www.mademoiselle.si označi okence pri »pristopni izjavi«, da se izrecno strinja, da se storitev prične izvajati v času, ko še teče odstopni rok.

Če stranka odstopi od pogodbene obveznosti po tem, ko se je strinjala s tem, da Studio Mademoiselle izvaja storitev v času 14 dnevnega odstopnega roka, plača Studiu Mademoiselle znesek, ki je sorazmeren z opravljeno storitvijo do dneva (v tem 14 dnevnem roku) seznanitve Studia Mademoiselle o odstopu od pogodbe, sorazmeren znesek razlike neopravljenih vaj pa ji Studio Mademoiselle povrne. Znesek, ki je vplačan pred časom začetka izvajanja storitve lahko stranka dobi povrnjenega v celoti v kolikor že pred obiskom prve vaje razpisane storitve želi povračilo zneska storitve.

Po elektronski pošti pošlje »Izjava za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe-v-14-dnevnem-pogodbenem-roku« na e-naslov: info@mademoiselle.si bodisi jo odda osebno v času uradnih ur, na sprejemnem pultu/ recepciji Studia Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana. Za obrazec se lahko zaprosi ponudnika po e-pošti na naslov: info@mademoiselle.si

Stranka lahko tudi odstopi od pravice do odstopa od pogodbe v 14 dnevnem pogodbenem roku tako da izpolni obrazec »Izjava o odpovedi uveljavitve pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo«, ki ga prejme na elektronski naslov preko katerega je podala povpraševanje za storitev.

Informacije in navodila kupcu v primeru odpovedi pogodbe na daljavo si lahko preberete na povezavi: »Informacija in navodila kupcu storitev v primeru odpovedi pogodbe, sklenjene na daljavo«

Pogodbo lahko odpove tudi Studio Mademoiselle tako, da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti vnaprej, najmanj 15 dni pred zaključkom posamičnega tečaja, o tem obvesti.

V posebej utemeljenih primerih (kršitev Splošnih pogojev, ipd..) in po presoji direktorja ORION PLUS d.o.o., lahko ponudnik storitev (Studio Mademoiselle) odpove pogodbo tudi pred zaključkom posamičnega tečaja/ delavnice/ druge storitve, vendar mora udeležencu vrniti sorazmerni del že plačane storitve/vadnine.

 

24. KONČNE DOLOČBE

Studio Mademoiselle vso morebitno komunikacijo v zvezi z vpisom tečaje, delavnico ali drug program vadbe in/ali v zvezi z nakupom pošilja z elektronsko ali navadno pošto na naslove navedene na »pristopni izjavi« ali na zadnje sporočene naslove. Stranka je dolžna Studio Mademoiselle nemudoma obvestiti o vsaki spremembi podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti v zvezi z nakupom in/ali koriščenjem storitev. V nasprotnem primeru se šteje, da se znani podatki niso spremenili in štejejo kot vsebinsko pravilni. Stranka odgovarja Studio Mademoiselle za vso škodo in stroške, ki bi nastali zaradi opustitve dolžnega obvestila.

Nakup in izvajanje storitev v Studiu Mademoiselle ter Splošni pogoji se presojajo po slovenskem pravu brez uporabe kolizijskih pravil. V primeru morebitni sporov, ki bi izhajali iz izvajanja storitev in/ali članstva v Studio Mademoiselle in/ali splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, si bosta stranka in Studio Mademoiselle prizadevali le-te reševati sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za morebitne spore pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji so tudi sestavni del pogodb o poslovnem sodelovanju s pravnimi osebami. V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in pogodbo, prevladajo določbe dogovorjene v vsakokratni pogodbi.

 

25. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Predmetni Splošni pogoji pričnejo veljati dne 29. 3. 2023 z objavo na spletni strani www.mademoiselle.si in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb. Objavljeni veljavni splošni pogoji so strankam na voljo tudi na recepciji/ vpisnem mestu studia Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.

Stranke so dolžne spremljati spletno stran www.mademoiselle.si glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila, pri čemer si pridržujemo pravico, da začnejo spremenjeni splošni pogoji z dnem objave na spletni strani www.mademoiselle.si neposredno učinkovati in se pogodbena razmerja nadaljujejo pod spremenjenimi pogoji.

 

Ljubljana, dne 13. 4. 2023

Studio Mademoiselle

ORION PLUS d.o.o.
Direktor

Tina Perko