Tečaj raztezanja se bo v aprilu izvajal online ob sobotah.