Prosimo, da se v primeru znakov bolezni zgornjih dihal; prehlada in gripe ne udeležujete tečajev. Svetujemo, da ob bolezenskih znakih pokličete svojega izbranega zdravnika, se dogovorite glede bolniškega staleža.

V primeru zdravstvenih težav se pred obiskom vadbe posvetujte z zdravnikom. Osebje studia lahko odsvetuje udeležbo na vadbo v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo.

V kolikor imate akutno ali kronično zdravstveno stanje to navedite pri prijavi ter v kolikor ste prejeli  zdravniška navodila.

Vadbo na drogu (pole dance) odsvetujemo:
– nosečnicam,
– epileptikom,
– sladkornim bolnikom,
– osebam, ki imajo težave s hrbtenico,
– osebam, ki imajo težave s srcem,
– osebam, ki imajo resne zdravstvene težave.

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. Z vpisom na tečaje posameznik potrjuje, da je s tem seznanjen prav tako ob obisku tečaja, delavnice, dogodka in katerekoli aktivnost studia posameznik potrjuje, da se programa udeležuje na lastno odgovornost. Posameznik sam nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev, odgovornost nosi za izgubo ali krajo predmetov. V naštetih primerih sam nosi odgovornost za nastale stroške. Vadba poteka na lastno odgovornost. Podjetje Orion Plus d.o.o. ne odgovarjata za poškodbe, nastale med vadbo. Vsaka oseba najbolje pozna svoje telo, zmogljivosti in omejitve. Kot že predhodno omenjeno. Svetujemo, da se v primeru zdravstvenih težav se pred obiskom vadbe posvetujte z zdravnikom. Vadbo na drogu odsvetujemo; nosečnicam, osebam, ki imajo težave s hrbtenico, srčnim bolnikom, epileptikom, sladkornim bolnikom oz. vsem, ki imajo resne zdravstvene težave. V primeru zdravstvenih težav se pred obiskom vadbe posvetujte z zdravnikom. Osebje studia lahko odsvetuje udeležbo na vadbo v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo. V kolikor udeležen -ec/-ka vadbe podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi, prikrije, pa nastanejo poškodbe in/ali poslabšanje zdravja gre le-to na njeno lastno odgovornost. Podjetje Orion Plus d.o.o. in/ali njegovi zaposleni in/ali so pogodbeniki, ki izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi, ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe v studiu tudi v primeru, da je (so) bil (bili) seznanjen(i) z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega vadečega. Podjetje Orion Plus d.o.o. in/ali njegovi zaposleni in/ali so pogodbeniki, ki izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi, ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, kadar vadeči kljub opozorilom in jasnimi navodili teh ne upošteva.